Laden Evenementen

« Alle Evenementen

“Hohe Messe” – Capella Dorestad & Accademia Amsterdam

06 oktober 2024 @ 14:30 17:00

Klik hier voor ticketverkoop
In samenwerking met Capella Dorestad en het Dorestad Consort, voert Accademia Amsterdam de “Hohe Messe” van Bach uit

De Mis in b-kleine terts van Johann Sebastian Bach, beter bekend onder de 19e-eeuwse fantasiebenaming Hohe Messe (BWV 232) is de aanduiding voor een verzameling van meerstemmige toonzettingen van de vaste onderdelen van de rooms-katholieke mis (Ordo Missae), het zogeheten ordinarium. Dit bestaat van oudsher uit de onderdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei die verspreid over een misviering aan bod komen. Bachs enige toonzetting van het ‘klassieke’ (dus gehele) ordinarium behoort, strikt muzikaal gezien, tot het genre van de missa solemnis of ‘plechtige mis’.

De voor liturgische doeleinden bestemde meerdelige compositie blijkt gebaseerd op Bachs toonzetting van een Kyrie en Gloria die hij in 1733 had aangeboden aan de nieuwe keurvorst van Saksen (tevens koning van Polen) waarmee hij een belangrijke positie aan het keurvorstelijk-Saksische (en koninklijk-Poolse) hof probeerde te verwerven. In de periode 1748-1749 voegde Bach hieraan toonzettingen toe van het Credo (of ‘Symbolum Niceanum’), Sanctus (en Benedictus) en het Agnus Dei. Hiervoor putte hij rijkelijk uit eerder gecomponeerd werk; Bach bewerkte hiervoor delen van wereldlijke maar vooral van geestelijke cantates die voor de luthers-protestantse kerkdiensten in zijn woon- en werkplek Leipzig waren bedoeld.

Waarom Bach aan het eind van zijn leven zijn ‘korte’ Mis in b-kleine terts van 1733 uitbreidde tot een volledige miscompositie is nog steeds niet bekend. Onder Bachonderzoekers bestaat wereldwijd wel de consensus dat Bach, in het algemeen en specifiek, nooit ‘zo maar’ tot componeren overging. Maar dit maakt het raadsel van het waarom van de Missa in h-moll alleen maar groter. Er zijn immers geen documenten van Bach zelf overgeleverd of relevante gegevens uit de laatste periode van zijn leven waaruit een en ander blijkt.

Uitvoerenden


Koor: Capella Dorestad
Orkest: Accademia Amsterdam in samenwerking met het Dorestad Consort

Solisten :

Johanette Zomer, sopraan
Margot Oitzinger, sopraan
Jonathan Mayenschein, alt
Stephan Gähler, tenor
Peter Kooij, bas